Ważne jest i Zarówno o indywidualność, Jak i o wspólnotę, Zarówno o Wolność, Jak i odpowiedzialność, naukę je zabawę,-forme wykładową je doświadczenie. Kategorie te-Podobnie, Jak przedstawione MODELE-tylko z pozoru są przeciwieństwami. Modèle, qui Laloux nazywa ewolucyjnym lub integralnym, Pozwoli w zależności OD potrzeb, świadomie korzystać z dobrodziejstw każdego z nich. Znając dobrze Oba rozwiązania, a Następnie je przekraczając, Jesteśmy w stanie stanizyć modèle bardziej złożony, charakteryzujący się myśleniem integrującym, systemowym, multiperspektywicznym. Laloux Pisze: « Model Ten z chęcią korzysta z wszelkich rodzajów poznania. Wgląd w istotę problemów Można uzyskać, stode ąc pełni analityczne, lecz Można Go znaleźć również w emocjach, Jeśli nauczymy się lepiej odczytywać ich znaczenie « . A à, Jak Pisze Błajet: « oznaczałoby j e d n o c z e s n e respektowanie i uczenie respektowania Praw biologicznych i Społecznych oraz stwarzanie warunków dla dowolnej, eksploracyjnej Aktywności ucznia ». « Dość tej bolesnej Technologii w szkołach, Jest Czas na rygorystyczna informatykę » cytował za ministrem Edukacji WIELKIEJ Brytanii Profesor Dr hab. Maciej M. Sysło na wykładzie « Programowanie elementem Kształcenia informatycznego-Wyzwania, rozwiązania i kierunki działań « .

Pokazowa lekcja programowania przeprowadzona przez nauczycielkę z SP3 z ząbek katarzynę iwanichę udowodniła, że Można ici pierwszaków programowania, Pomimo courir że nie mają jeszcze rozwiniętego abstrakcyjnego Myślenia. Wystarczy dobrać odpowiednie metody pracy z naciskiem na naukę poprzez zabawę. Dyskusja w panelu me wykazała, że Pomimo courir różnicy zdań Wszyscy są zgodni, iż Programowanie jest Polskiej Szkole potrzebne je zasadne jest jej Introduction na wszystkich poziomach Edukacji, spieramy się jedynie o metodologię. Należy zaufać nauczycielom Edukacji wczesnoszkolnej, którym najbliższe są metody pracy z dziećmi. Po przeszkoleniu Grona nauczycieli Klas młodszych przy użyciu plate-forme takich jak code.org, Minecrafta, Baltie, Czy Mistrzów Kodowania Programowanie może być whispanałą przygodą, un Programowanie robotów prawdziwą Pasją. Konferencję zakończyło wyst lidera cyfryzacji w Polsce z Ministerstwa cyfryzacji PANA Włodzimierza marcińskiego, qui podkreślał wagę Umiejętności cyfrowych w wystąpieniu « Umiejętności dla przyszłości ». Grill z piątku na sobotę w pobliskim ośrodku Złote Brzozy okazał się « strzałem w dziesiątkę », a uczestnicy integrowali się i wymienili doświadczeniami nie tylko już z dziedziny Edukacji. Ideą zorganizowania konferencji, właśnie Pod tą nazwą, Jest wypracowanie koncepcji Nowoczesnej szkoły, jako ruchu oddolnej, budzącej się Społeczności edukatorów, dyrektorów Szkół i osób zaangażowanych w doprowadzeniu do kreatywnej zmiany szkolnictwa w Polsce.

17 réponses à Modele szkoly